Som et universitet med teknisk- og naturvitenskapelig profil er NTNU begeistret for å være en del av ENHANCE som bringer sammen et unikt konsortium av tekniske universiteter og assosierte partnere. Vi ser frem til å utvikle felles tilbud og initiativer innen utdanning, forskning og innovasjon som vil komme våre studenter, ansatte, partnere og samfunnet til gode.

Prof. Anne Borg
Rektor ved NTNU

Vi har satt oss ambisiøse mål, og jeg er overbevist om at det Europeiske universitetsinitiativet vil løfte samarbeidet med partnere til et nytt nivå. Vi jobber allerede tettere sammen enn noen gang før. Mobilitet, enten digital eller analog, er like viktig som alltid, og vi er fast bestemt på å etablere de beste forholdene for å forbedre mobiliteten til våre studenter og ansatte i nettverket vårt.

Prof. Dr. Angela Ittel
Visepresident for strategisk utvikling, juniorforskere og lærerutdanning TU Berlin

Da vi jobbet med utviklingen av ENHANCE var vi ikke klar over utfordringene vi står overfor nå. Men utfordringer skaper muligheter. Vi har en unik mulighet til å demonstrere at universiteter – som jobber sammen – kan spille en nøkkelrolle i å forme verden etter COVID-19. Samfunnsorientert utdanning basert på de europeiske verdiene: demokrati, menneskerettigheter, rettsstaten med mer er  nøkkelbegrepet i vår allianse – og har aldri vært så viktig som i dag når noen grupper forsøker å bruke krisen til å tenne en ny bølge av nasjonalisme og populisme. Med de begrensede mulighetene som nå tilbys av ERASMUS+ og andre mobilitetsprogrammer, er det derfor avgjørende å gi studentene innovative strukturer for internasjonalisering av undervisning og læring, for eksempel vårt One Campus-konsept.

Prof. Andrzej Krasniewski

Koordinator for ENHANCE Society-sentrert utdanningsarbeidspakke, Warsaw University of Technology

Digital transformasjon har blitt en realitet, også ved universitetene. Den nåværende verdenssituasjonen viser hvor viktig evnen til å reagere raskt på endringer i miljøet vårt har blitt. Implementering av innovative undervisningsmetoder, inkludert fjernundervisning i ulike former (e-læring, MOOC, åpen vitenskap), blir en prioritet for aktiviteter og en betydelig støtte til internasjonalisering, ellers begrenset til utenlandsreiser av studenter. Internasjonale utdanningsprogrammer implementert på nettet har blitt testet av WUT i mange år og vil bli utviklet raskere med ENHANCE-partnere. Fjernundervisning løser imidlertid ikke det sosiale aspektet – behovet for å bygge mellommenneskelige relasjoner. Dette er en utfordring for dagens verden og noe ENHANCE vil takle.

Dr. Kinga Kurowska-Wilczyńska, PhD. Eng.
Innovative undervisningsmetoder, fjernundervisning, Polsk MOOC-plattform, Warsaw University of Technology

ENHANCE vil koble europeiske universiteter for å møte viktige utfordringer i vår tid som bærekraftige byer, klimatiltak og digitalisering på europeisk nivå. Våre utdanningsprogrammer (via de foreslåtte europeiske utdanningsveiene) er basert på europeiske verdier, med sterkt fokus på mangfold, styrke talenter fra ulike bakgrunner, fremme bruk av teknologi og nedenfra-og-opp-samskaping. Jeg er sikker på at utveksling og samarbeid vil være gunstig for alle medlemmer av de deltakende institusjonene og for samfunnet generelt.

Prof. Manuel Pulido-Velazquez
Professor ved Universitat Politècnica de València

ENHANCE har et stort potensiale til å koble europeiske universiteter mye bedre enn før. Jeg er sikker på at utveksling og samarbeid vil være gunstig for alle medlemmer av de deltakende institusjonene. Studentene skal kunne engasjere seg ansvarlig i å forme sine prosjekter og dermed svare på individuelle behov. Jeg håper at flere vil kunne ta del i de viktige utfordringene som bærekraft og digitalisering på europeisk nivå og å realisere sitt eget potensial ytterligere.

Elias Grünewald
Student ved TU Berlin

Vi som studenter i RWTH Aachen ser frem til mulighetene som ENHANCE vil gi. ENHANCE lover å koble studenter ved noen av Europas fremste universiteter, skape et mer mangfoldig studiemiljø og sikre større tverrfaglig mobilitet blant alle mulige studieområder.

Alex Schütt
Masterstudent på RWTH Aachen

Vi ved RWTH Aachen gleder oss til å starte ENHANCE-alliansen sammen med våre partnere. ENHANCE vil akselerere vår utvikling som institusjon, som et nettverk og det europeiske utdanningsområdet som helhet, mot mer samarbeid, mobilitet, inkludering og sosial samhørighet i Europa.

Prof. Ute Habel
Viserektor for internasjonalisering ved RWTH Aachen

Vi er overbevist om at deltakelsen i ENHANCE-alliansen kommer til å være et vendepunkt når det gjelder internasjonalisering for UPV. ENHANCE vil åpne for nye muligheter for samarbeid, og det vil gjøre det mulig for oss å styrke det gode samarbeidet vi har hatt med de ulike partnerne. Implementeringen av ENHANCE kommer til å være en europeisk referansemodell både for undervisning og forskning som omsettes til ubestridelige forbedringer for den produktive sektoren og for samfunnet. Ved å samle innsatsen til de ulike ENHANCE-universitetsmiljøene, opprettes et konsortium som virkelig er sterkt på europeisk nivå og vil tillate oss å fremme prosjekter uten grenser for samarbeidsmuligheter. Vi vil jobbe hardt for å sikre suksessen til ENHANCE, og vi vil være sterkt forpliktet til å nå alle våre mål som er tenkt på dette første stadiet.

Dr. José F. Monserrat del Río
Vice-rector for International Affairs and Communication at Universitat Politècnica de València

Etter mer enn tretti år som universitetsprofessor, kunne man tro jeg allerede har gjort alt i karrieren min. Men å nå være involvert i et europeisk initiativ så lovende som ENHANCE, gir meg stort håp og styrke til å holde meg i frontlinjen av akademia. Disse enestående tidene har vist oss at utdanning kan forbedres hvis vi bruker teknologi riktig. Som instruktør anser jeg en av de store utfordringene for å være at institusjonene våre forblir fremover frakoblet. Fremtiden kan virke usikker nå, men jeg er virkelig overbevist om at å slå sammen krefter og bringe sammen kunnskapen fra våre teknologiuniversitetspartnere vil tillate oss å lykkes.

Prof. José V. Benlloch-Dualde
Professor ved Universitat Politècnica de València

Som en del av ENHANCE-alliansen handler min rolle først og fremst om aspekter knyttet til innovasjon og entreprenørskap. Jeg er spesielt begeistret for utviklingen av et mentornettverk som spenner over de syv partneruniversitetene.

Prof. Agnieszka Skala
ved Warsaw University of Technology

En campus er et sted hvor du lærer, underviser og bor sammen. Et sted å forske sammen. Et sted hvor nye ideer blir født som forandrer vår verden med en varig effekt. Med ENHANCE får campus et europeisk ansikt med alle fasetter av våre partnere involvert, for å oppleve hva Europa virkelig er, hva som skiller det og hva det kan bli.

Prof. Henning Meyer

Fakultet for maskinteknikk, TU Berlin

Hvis det er sant at 1 + 1 ikke er 2, så er 1 * 7 mye mer enn 7

ENHANCE er et inspirerende program som allerede har bidratt til å bringe mennesker sammen for å møte nye utfordringer. Det vil føre oss til en stor vekst av muligheter for våre universiteter. Å dele ideer mellom studentrepresentanter og ansatte ved syv ledende europeiske teknologiske universiteter og tenke på fremtiden for utdanning og forskning har vært utrolig berikende og utfordrende.

Marco Guerini
Studentrepresentant i styret POLIMI

Med ENHANCE vil det bli mer vekt på individuelle og studentsentrerte tilnærminger i tillegg til samfunnsutvikling, direkte og indirekte knyttet til ideen om samfunnssentrerte universiteter. Behandling av studenter som partnere i stedet for kunder vil fremme gjensidig læring og personlige utviklingsprosesser. ENHANCE vil hjelpe vår konstante søken etter ny kompetanse som trengs i vår moderne og dynamisk utviklende verden. Vi vil basere våre utdanningsprosesser på reelle erfaringer, implementert ved å håndtere reelle utfordringer. ENHANCE vil oppdage og utvide kompetansen til både lærerne og studentene innen innovativ utdanning og online læring.

Dr. Piotr Pałka, Ph.D.

Warsaw University of Technology

Deltakelsen i ENHANCE-alliansen er av avgjørende betydning for Warszawa University of Technology. Det er en endring for et reelt gjennombrudd i internasjonaliseringen av universitetet vårt og en velkommen mulighet for betydelig fremgang i våre utdanningsprosesser. ENHANCE er en grunn til å være stolt av og en flott mulighet for WUT. Fra mitt personlige synspunkt var de forberedende møtene i ENHANCE en unik anledning til å møte fantastiske mennesker, alt forpliktet til ideen om Det europeiske universitetet.

Prof. Rajmund Bacewicz. Vice-Rector for Research

Viserektor for forskning, Warsaw University of Technology

Vi har hatt en drøm i mange år: å dele folk, kompetanse, ressurser og infrastrukturer med våre viktigste partnere i Europa på tvers av  landegrenser. ENHANCE vil gjøre denne drømmen sann. I tillegg vil det å bringe sammen krefter med andre tekniske universiteter i denne perioden bidra til at Europa kommer seg etter Covid-19.

Prof. Stefano Ronchi

Rektors delegat for internasjonalisering POLIMI

For å styrke samarbeidet mellom studenter fra alle tilknyttede universiteter, initialiserte jeg opprettelsen av studentforumet. Som en del av det jobbet jeg med et initiativ kalt ENHANCE Transdisciplinary Project Catalyst. Jeg gleder meg til å utvikle andre studentbaserte initiativer.

Gabriela Maciejewska

Student ved Warsaw University of Technology