Loading...

Tworzenie Europejskiego Uniwersytetu Technicznego ENHANCE

Konsorcjum siedmiu czołowych politechnik, które kształtują przyszłość Europy
oraz dokonują transformacji w nauce i w społeczeństwie.

Działania konsorcjum ENHANCE są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ dla „Uniwersytetów europejskich”. Celem „Uniwersytetów europejskich” jest stworzenie innowacyjnych sieci europejskich uczelni, które zwiększą mobilność studentów i pracowników,
rozwiną innowacyjne formy kształcenia i angażowania społeczeństwa.

Nasza misja: ENHANCE będzie dążyło do odpowiedzialnej transformacji społecznej. Celem naszego sojuszu jest wykorzystanie nauki i technologii dla dobra społeczeństwa tak, aby globalne wyzwania przekształcić w szanse rozwojowe.

WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI ENHANCE

Latest news

view all

Blog

view all