Loading...

Tworzenie Europejskiego Uniwersytetu Technicznego ENHANCE

Konsorcjum siedmiu czołowych politechnik, które kształtują przyszłość Europy
oraz dokonują transformacji w nauce i w społeczeństwie.

Działania konsorcjum ENHANCE są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ dla „Uniwersytetów europejskich”. Celem „Uniwersytetów europejskich” jest stworzenie innowacyjnych sieci europejskich uczelni, które zwiększą mobilność studentów i pracowników,
rozwiną innowacyjne formy kształcenia i angażowania społeczeństwa.

Nasza misja: ENHANCE będzie dążyło do odpowiedzialnej transformacji społecznej. Celem naszego sojuszu jest wykorzystanie nauki i technologii dla dobra społeczeństwa tak, aby globalne wyzwania przekształcić w szanse rozwojowe.

WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI ENHANCE

Latest news

Join us for the ENHANCE Conversations

26 maja 2021|

The ENHANCE Alliance invites you on 15 June 2021, 16.00 – 17.30 CET to its first public discussion “ENHANCE Conversations” - Covid Recovery: The role of European Universities of Technology in setting the path to a sustainable future post-covid

ENHANCE LAUNCH EVENT!

19 lutego 2021|

ENHANCE, the European Universities of Technology Alliance, invites you to its first ENHANCE community event on 12th March 2021.

ENHANCING Research and Innovation

12 lutego 2021|

ENHANCE is awarded funding from Horizon 2020, the largest European funding programme for research and innovation. The awarded project, ENHANCERIA,  is funded as part of the Science with and for Society (SwafS) programme, the aim of which is to build effective cooperations between science and society, building capacities and developing innovative ways of connecting science to society.

view all

Blog

Critical Sustainability course

2 czerwca 2021|

From 13th April to 8th June, twice meetings per week. Free of costs. The participants expand their understanding of sustainability, especially with regard to social aspects such as power relations as well as society-nature relations and political ecology.

Join us for the ENHANCE Conversations

26 maja 2021|

The ENHANCE Alliance invites you on 15 June 2021, 16.00 – 17.30 CET to its first public discussion “ENHANCE Conversations” - Covid Recovery: The role of European Universities of Technology in setting the path to a sustainable future post-covid

view all