Jako uczelnia o profilu technicznym i przyrodniczym NTNU gorąco wspiera udział w ENHANCE, które jest unikalnym konsorcjum uczelni technicznych i partnerów stowarzyszonych.
Z niecierpliwością czekamy na wspólną ofertę i inicjatywy w zakresie kształcenia, badań naukowych
i innowacji, z których skorzystają nasi studenci, pracownicy, partnerzy społeczni i całe społeczeństwo.

Prof. Anne Borg

Rektor Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (NTNU) w Trondheim

Postawiliśmy sobie ambitne cele i jestem przekonana, że dzięki „Uniwersytetom europejskim” nasza współpraca z partnerami z innych uczelni osiągnie zupełnie nowy wymiar. Już teraz współpracujemy ściślej niż kiedykolwiek wcześniej. Mobilność fizyczna i wirtualna jest niezwykle ważna. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić jak najlepsze warunki do zwiększenia mobilności naszych studentów i pracowników w ramach konsorcjum.

Prof. Dr. Angela Ittel

Prorektor ds. rozwoju strategicznego, młodych naukowców i kształcenia nauczycieli akademickich, Politechnika w Berlinie

Kiedy tworzyliśmy konsorcjum ENHANCE, nie wiedzieliśmy, jakie wyzwania przyniesie nam przyszłość. Te wyzwania tworzą nowe możliwości. Mamy wyjątkową szansę pokazania, że dzięki współpracy uczelnie mogą odegrać kluczową rolę w kształtowaniu świata po pandemii COVID-19. Kształcenie ukierunkowane na potrzeby społeczeństwa, oparte na wartościach europejskich: demokracji, prawach człowieka, praworządności, które są podstawą naszego konsorcjum, nigdy nie było tak ważne jak dziś, gdy pewne grupy próbują wykorzystać kryzys do wzniecania nowych fal nacjonalizmu
i populizmu. Ze względu na ograniczone możliwości, jakie oferuje obecnie ERASMUS+ i inne programy mobilności, kluczowe znaczenie ma zapewnienie studentom innowacyjnych struktur umożliwiających umiędzynarodowienie kształcenia takich jak nasza koncepcja jednego kampusu.

Prof. Andrzej Krasniewski
Koordynator pakietu zadań „ENHANCE – kształcenie ukierunkowane na potrzeby społeczeństwa”, Politechnika Warszawska

Transformacja cyfrowa stała się faktem, również na uczelniach. Aktualna sytuacja na świecie pokazuje, jak ważna w naszym środowisku jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, w tym kształcenia na odległość w różnych formach (e-learning, MOOC, otwarta nauka), staje się priorytetem i wspiera umiędzynarodowienie, które zdecydowanie wykracza poza wyjazdy studentów za granicę. Na Politechnice Warszawskiej międzynarodowe programy kształcenia realizowane online są testowane od wielu lat. Dzięki współpracy z partnerami z ENHANCE będą rozwijane szybciej. Kształcenie na odległość nie rozwiązuje jednak problemu interakcji społecznych
i  potrzeby budowania relacji interpersonalnych. Jest to wyzwanie w dzisiejszym świecie i coś, z czym konsorcjum ENHANCE będzie musiało się zmierzyć.

Dr. Kinga Kurowska-Wilczyńska, PhD. Eng.

Innowacyjne metody kształcenia, kształcenie na odległość, polska platforma MOOC, Politechnika Warszawska

ENHANCE połączy europejskie uczelnie, aby odpowiadać na kluczowe wyzwania naszych czasów takie jak zrównoważone miasta, działania na rzecz klimatu oraz cyfryzacja na poziomie europejskim. Nasze programy kształcenia, prowadzące do europejskich ścieżek kształcenia, opierają się na wartościach europejskich i w szczególny sposób koncentrują się na różnorodności, wspieraniu utalentowanych osób
z różnych środowisk, promowaniu wykorzystania technologii oraz oddolnym współtworzeniu. Jestem pewny, że ta wymiana i współpraca będą korzystne dla wszystkich naszych uczelni i całego społeczeństwa.

Prof. Manuel Pulido-Velazquez

Profesor, Politechnika w Walencji

ENHANCE ma ogromny potencjał łączenia europejskich uczelni ściślej niż dotychczas.
Jestem pewny, że z wymiany i współpracy skorzystają wszyscy przedstawiciele naszych uczelni. Studenci będą mogli się angażować w projekty, odpowiadające na ich własne potrzeby  i potrzeby społeczności lokalnych. Mam nadzieję, że coraz więcej osób odpowie na tak ważne wyzwania jak zrównoważony rozwój i cyfryzacja na poziomie europejskim i rozwinie swój potencjał.

Elias Grünewald

Student, Politechnika w Berlinie

Jako studenci RWTH Aachen z niecierpliwością czekamy na szanse, jakie da nam udział w konsorcjum ENHANCE. Połączy ono studentów ze świetnych europejskich uczelni, stworzy nowe możliwości studiowania i zapewni większą mobilność na wielu kierunkach studiów.

Alex Schütt

Student studiów magisterskich, RWTH Aachen

W RWTH Aachen cieszymy się, że wspólnie z naszymi partnerami rozpoczynamy działania w konsorcjum ENHANCE. ENHANCE przyspieszy nasz rozwój jako instytucji, sieci uczelni oraz całego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Szczególnie ważna jest coraz ściślejsza współpraca, zwiększenie mobilności, inkluzywności i spójności społecznej w Europie.

Prof. Ute Habel

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, RWTH Aachen

Jesteśmy przekonani, że udział w konsorcjum ENHANCE będzie punktem
zwrotnym w umiędzynarodowieniu Politechniki w Walencji. ENHANCE otworzy nowe możliwości
i pozwoli nam na wzmocnienie współpracy z partnerami. ENHANCE będzie europejskim modelem odniesienia w dziedzinie kształcenia i badań naukowych. Ułatwi naszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzięki wspólnym wysiłkom społeczności uczelni ENHANCE tworzymy silne europejskie konsorcjum, które umożliwi nam realizację wspólnych projektów. Będziemy ciężko pracować na sukces ENHANCE, angażując się w realizację wszystkich naszych celów przewidzianych na etapie początkowym.

Dr. José F. Monserrat del Río
Vice-rector for International Affairs and Communication at Universitat Politècnica de València

Po ponad trzydziestu latach pracy jako profesor na uczelni można by pomyśleć, że zrobiłem osiągnąłem już wszystko w swojej karierze zawodowej. Możliwość uczestnictwa w tak ważnej europejskiej inicjatywie jak ENHANCE daje mi ogromną nadzieję i siłę, aby nadal angażować się w działania w środoisku akademickim. Te bezprecedensowe czasy pokazują nam, że kształcenie można doskonalić, jeśli będziemy odpowiednio wykorzystywać technologię. Jako wykładowca uważam, że jednym z największych wyzwań jest to, że nasze instytucje nadal nie są ze sobą powiązane. Przyszłość może wydawać się niepewna, jestem jednak absolutnie przekonany, że dzięki połączeniu zasobów i wiedzy naszych uczelni odniesiemy sukces.

Prof. José V. Benlloch-Dualde

Profesor, Politechnika w Walencji

W konsorcjum ENHANCE zajmuję się głównie działaniami związanymi z innowacjami
i zakładaniem startupów. Szczególnie entuzjastycznie podchodzę do tworzenia sieci mentoringowej
na wszystkich siedmiu uczelniach partnerskich.

Prof. Agnieszka Skala

Profesor, Politechnika Warszawska

Kampus jest miejscem, w którym razem się uczymy, nauczamy i żyjemy. Miejscem, gdzie wspólnie prowadzimy badania. Miejscem, gdzie rodzą się nowe idee, które zmieniają nasz świat.
Dzięki ENHANCE kampus ten zyskuje europejskie oblicze, na które mają wspływ wszystkie nasze uczelnie. Możemy doświadczyć, czym tak naprawdę jest Europa, co ją wyróżnia i czym możebyć w przyszłości.

Prof. Henning Meyer

Wydział Inżynierii Mechanicznej, TU Berlin

Jeśli prawdą jest, że 1 + 1 nie równa się 2, to 1 * 7 wynosi znacznie więcej niż 7.

ENHANCE jest inspirującym programem, który już pomógł w łączeniu ludzi, aby mogli stawiać czoła nowym wyzwaniom. Stworzy on naszym uczelniom większe możliwości. Wymiana pomysłów między przedstawicielami studentów i pracowników na siedmiu czołowych politechnikach europejskich oraz refleksje nad przyszłością kształcenia i badań naukowych są fascynujące i niezwykle ambitne.

Marco Guerini

Przedstawiciel studentów w Radzie Uczelni, Politechnika w Mediolanie

Dzięki ENHANCE położymy większy nacisk na zindywidualizowane podejście do kształcenia studentów, a także na budowanie społeczności, związanej z ideą uczelni ukierunkowanych na potrzeby społeczeństwa. Traktowanie studentów jako partnerów a nie klientów zintensyfikuje wzajemne uczenie się i rozwój osobisty. ENHANCE pomoże nam w ciągłym poszukiwaniu nowych kompetencji niezbędnych w naszym współczesnym dynamicznie rozwijającym się świecie. Nasze procesy kształcenia będą oparte na prawdziwych doświadczeniach i stawianiu czoła prawdziwym wyzwaniom. ENHANCE wzmocni kompetencje zarówno wykładowców, jak i studentów, w zakresie innowacyjnego kształcenia i kształcenia zdalnego.

Dr. Piotr Pałka, Ph.D.

Politechnika Warszawska

Udział w konsorcjum ENHANCE ma dla Politechniki Warszawskiej kluczowe znaczenie.
Jest to szansa na prawdziwy przełom w umiędzynarodowieniu naszej uczelni i rozwój naszych procesów kształcenia. ENHANCE jest dla Politechniki  Warszawskiej powodem do dumy i wielką szansą rozwojową. Dla mnie osobiście spotkania przygotowawcze w ramach ENHANCE były wyjątkową okazją do spotkania fantastycznych ludzi, niezwykle zaangażowanych w ideę uniwersytetu europejskiego.

Prof. Rajmund Bacewicz. Vice-Rector for Research

Prorektor ds. Nauki, Politechnika Warszawska

Od wielu lat marzymy o wymianie ludzi, kompetencji, zasobów i infrastruktury z naszymi kluczowymi partnerami w Europie i pokonywaniu granic. ENHANCE pozwoli nam urzeczywistnić te marzenia.
Dodatkowym czynnikiem, którego wcześniej nie braliśmy pod uwagę, jest fakt, że połączenie sił z innymi politechnikami w tym decydującym okresie przyczyni się do nadania Europie nowego impulsu rozwojowego po pandemii Covid-19.

Prof. Stefano Ronchi
Przedstawiciel Rektora ds. Współpracy z Zagranicą, Politechnika w Mediolanie

Aby wzmocnić współpracę studentów ze wszystkich powiązanych ze sobą uniwersytetów, zainicjowałam utworzenie Forum Studentów. W jego ramach pracowałam nad inicjatywą określaną jako ENHANCE Transdisciplinary Project Catalyst. Z niecierpliwością czekam na wdrożenie pozostałych inicjatyw pochodzących od studentów.

Gabriela Maciejewska

Studentka, Politechnika Warszawska