Loading...

Vi bygger ett tekniskt Europauniversitet ENHANCE

Ett konsortium av sju ledande tekniska lärosäten som formar Europas framtid och arbetar för omvandlingen inom vetenskap och samhälle.

ENHANCE-konsortiet är en del av Europeiska kommissionens finansieringsprogram ERASMUS+ som riktar sig till europeiska lärosäten. Initiativet syftar till att skapa ett innovativt ramverk av europeiska nätverk, främja ökad rörlighet för studenter och anställda samt stödja innovativa former av lärande och samverkan med det omgivande samhället.

Vårt uppdrag: ENHANCE ska arbeta för en ansvarsfull samhällsförändring. Vårt starka konsortium bestående av sju tekniska Europauniversitet ska inspirera och driva på utvecklingen och användningen av vetenskap och teknik, till gagn för samhället – och omvandla globala utmaningar till meningsfulla möjligheter.

UTTALANDEN

Latest news

view all

Blog

view all