Loading...

Vi bygger ett tekniskt Europauniversitet ENHANCE

Ett konsortium av sju ledande tekniska lärosäten som formar Europas framtid och arbetar för omvandlingen inom vetenskap och samhälle.

ENHANCE-konsortiet är en del av Europeiska kommissionens finansieringsprogram ERASMUS+ som riktar sig till europeiska lärosäten. Initiativet syftar till att skapa ett innovativt ramverk av europeiska nätverk, främja ökad rörlighet för studenter och anställda samt stödja innovativa former av lärande och samverkan med det omgivande samhället.

Vårt uppdrag: ENHANCE ska arbeta för en ansvarsfull samhällsförändring. Vårt starka konsortium bestående av sju tekniska Europauniversitet ska inspirera och driva på utvecklingen och användningen av vetenskap och teknik, till gagn för samhället – och omvandla globala utmaningar till meningsfulla möjligheter.

UTTALANDEN

Latest news

ENHANCE Tandems

17 juni 2021|

The new project for students, doctoral candidates, academic and administrative staff that aims to enhance language learning via a language exchange method and enables participants to make new contacts within the ENHANCE community.

Join us for the ENHANCE Conversations

26 maj 2021|

The ENHANCE Alliance invites you on 15 June 2021, 16.00 – 17.30 CET to its first public discussion “ENHANCE Conversations” - Covid Recovery: The role of European Universities of Technology in setting the path to a sustainable future post-covid

ENHANCE LAUNCH EVENT!

19 februari 2021|

ENHANCE, the European Universities of Technology Alliance, invites you to its first ENHANCE community event on 12th March 2021.

view all

Blog

The ENHANCE Alliance invites you on 15 June 2021, 16.00 – 17.30 CET to its first public discussion “ENHANCE Conversations” – Covid Recovery: The role of European Universities of Technology in setting the path to a sustainable future post-covid

23 mars 2021|

More than 600 students, academics and key stakeholders from society and partner universities met for the digital ENHANCE launch event, on 12 March to discuss the future of digital education, smart working, international relations and mobility.

ENHANCE micro-credentials

15 januari 2021|

At ENHANCE, we see micro-credentials as a means to make our educational offer more flexible and thereby attract more diverse groups of learners, including non-traditional students seeking to change or update their skills portfolio and actively engage with new technologies.

From the EUN Launching event

4 november 2020|

Today, 4th November, was the launching event of European university networks, collecting new and old consortia, representatives from the European Commission and member states.

view all